طرح اقتصادی و توجیهی کامل تولید زغال لیمو - 99 | کوره سازان پاسارگاد

طرح اقتصادی و توجیهی کامل تولید زغال لیمو – 99

توضیحات:

– تاریخ بروز رسانی 8 دی ماه 1399 است

– قیمت ها به تومان است

– هزینه ها به صورت رو به بالا و میانگین حداکثر هزینه ها لحاظ گردیده است.

1- قیمت مواد اولیه ( چوب لیمو):

زغال لیمو در بازار ترکیبی از چوب های لیمو،نارنجو پرتقال است و قیمت چوب در 6 ماه دوم سال به طور میانگین 2300 تومان است. این قیمت چوب با محاسبه هزینه کارگری برای بارگیری در کف کوره است.

2-هزینه حمل و نقل مواد اولیه:

هزینه حمل چوب تا مقصد و پای کوره برای تمام نقاط کشور برای هرکیلو چوب 400 تومان است .

3- ضریب تبدیل وزنی چوب لیمو به زغال لیمو:

ضریب تبدیل چوب لیمو به زغال در 6 ماه دوم سال 4 به 1 به صورت میانگین است. یعنی میانگین هر 4 کیلو چوب لیمو به 1 کیلو زغال تبدیل میشود.

ادامه مطلب  زغال یا ذغال چیست (Coal) ؟ انواع زغال و موارد مصرف

4- هزینه های ثابت شامل :

الف ) اجاره سالن :

میانگین اجاره سالن تولید زغال 4 میلیون تومان است

ب) نیروی کار:

2 نیروی کار در سالن تولید نیاز سالن را برآورده میکند که با احتساب هزینه ی 3 میلیون تومان بابت هر نیرو مجموع میشود 6 میلیون تومان

ج) هزینه ی آب ،برق،گاز:

مجموع هزینه های سالن حداکثر 2 میلیون تومان میشود

مجموع هزینه های ثابت در ماه :

– اجاره سالن +نیروی کار +هزینه های آب و برق و گاز

4،000،000+6،000،000+2،000،000 = 12،000،000

توضیح مهم:

هر چقدر توان تولید کوره در ماه بیشتر باشد ( کوره تناژ بالاتری داشته باشد)، هزینه های ثابت (12 میلیون تومان ) در مقدار بیشتری از زغال تولیدی تقسیم میشودو در نتیجه قیمت تمام شده زغال لیمو کمتر خواهد بود.

مثال: توان تولید کوره 3 تن زغال لیمومیانگین 4500 کیلو گرم در ماه است که 12 میلیون هزینه ی ثابت تقسیم شود به عبارتی برای هر کیلو زغال میشود حدود 2،666 تومان

12،000،000 هزینه ثابت ماهانه / 4500 کیلو زغال تولیدی در ماه =2،666 تومان هزینه ثابت برای هر کیلو زغال

اما همین 12 میلیون هزینه ثابت در ماه در کوره های 4 و 5 تن محاسبه کنیم به شکل زیر انجام میشود:

ادامه مطلب  تولید انواع زغال چطور اتفاق میفته؟ دستگاه هاش چیه؟

 

معرفی انواع دستگاه کوره زغال

 

توان تولید کوره 4 تنی در ماه 6 تن زغال لیمو است که میشود:

12 میلیون تومان هزینه ثابت ماهانه / 6000 کیلو زغال تولیدی در ماه = 2000 تومان هزینه ثابت برای هر کیلو زغال

حال توان تولید ماهیانه کوره 5 تنی 7 تن و نیم زغال لیمو است که هزینه های ثابت برای هرکیلو زغال تولیدی در ماه به شکل زیر صورت میگیرد:

 

12 میلیون هزینه ثابت ماهانه  / 7500 کیلو زغال تولیدی در ماه = 1600 تومان هزینه ثابت برای هر کیلو زغال

بنابراین هرچه تناژ کوره ی شما بالاتر باشد میزان سود آوری و درامد شما بیشتر خواهد شد .

بنابراین با احتساب هزینه های جاری + هزینه ی مواد اولیه در کوره ها هزینه ی تولید هر کیلو زغال به شرح ذیل است:

در کوره 2 تن هزینه تمام شده 1 کیلو زغال 14،800 تومان است

در کوره 3 تن هزنه تمام شده 1 کیلو زغال 13،500 تومان است

در کوره 4 تن هزینه تمام شده 1 کیلو زغال 12،800 تومان است

در کوره 5 تن هزینه تمام شده 1 کیلو زغال 12،400 تومان است

 

به صورت اختصاصی  سود اوری و  درامد هر کیلو زغال را در کوره های 2،3،4 و 5 تن  برای شما محاسبه کرده ایم تا با اطمینان خاطر بیشتری خرید فرمایید:

ادامه مطلب  طرح توجیهی اقتصادی دستگاه های تولید زغال فشرده

تولید زغال

 

سود و درامد تولید زغال

سودآوری و درامد کوره 2 تن زغال لیمو کوره سازان پاسارگاد

قیمت چوب لیمو2700 + هزینه حمل 400  * ضریب تبدیل به نسب 4 به 1 = هزینه چوب مورد مصرف در یک کیلو زغال 10800

12،000،000 هزینه ثابت ماهانه سالن /3000 کیلو گرم زغال تولیدی =4000 تومان هزینه ثابت هر کیلو زغال

هزینه ثابت هرکیلو زغال +هزینه مواد اولیه = هزینه 1 کیلو زغال تولیدی

4000 تومان + 10،800 = 14،800

فروش عمده زغال لیمو – هزینه تمام شده هرکیلو زغال = سوآوری 1 کیلو زغال

22،000 -14،800 = 7200

سود آوری و درامد کوره 2 تن زغال لیمو در دفعات پخت متفاوت در ماه

برای 6 پخت درماه:

3000 کیلوگرم زغال تولیدی * 7200 تومان سود و درامد یک کیلو زغال = 21،600،00 تومان

برای 5 پخت در ماه :

2500 کیلوگرم زغال تولیدی * 7200 تومان سود و درامد یک کیلو زغال = 18،000،000 تومان

برای 4 پخت در ماه :

2000 کیلوگرم زغال تولیدی * 7200 تومان سود یک کیلو زغال = 14،400،000 تومان

روند تولید زغال

سودآوری و درامد کوره 3 تن زغال لیمو کوره سازان پاسارگاد

قیمت چوب لیمو2700 + هزینه حمل 400  * ضریب تبدیل به نسب 4 به 1 = هزینه چوب مورد مصرف در یک کیلو زغال 10800

12،000،000 هزینه ثابت ماهانه سالن /4500 کیلو گرم زغال تولیدی =2700 تومان هزینه ثابت هر کیلو زغال

ادامه مطلب  زغال خودسوز چیست و چه ویژگی ها و کاربردهایی دارد؟

هزینه ثابت هرکیلو زغال +هزینه مواد اولیه = هزینه 1 کیلو زغال تولیدی

2700 تومان + 10،800 = 13500

فروش عمده زغال لیمو – هزینه تمام شده هرکیلو زغال = سوآوری 1 کیلو زغال

22،000 – 13500  = 8500

سود آوری کوره 3 تن زغال لیمو در دفعات پخت متفاوت در ماه

برای 6 پخت درماه:

4500 کیلوگرم زغال تولیدی * 8500 تومان سود و درامد یک کیلو زغال = 38،250،000 تومان

برای 5 پخت در ماه :

3750 کیلوگرم زغال تولیدی * 8500 تومان سود و درامد یک کیلو زغال = 31،875،000 تومان

برای 4 پخت در ماه :

3000 کیلوگرم زغال تولیدی * 8500 تومان سود و درامد یک کیلو زغال = 25،500،000 تومان

 

سودآوری کوره 4 تن زغال لیمو کوره سازان پاسارگاد

قیمت چوب لیمو2700 + هزینه حمل 400  * ضریب تبدیل به نسب 4 به 1 = هزینه چوب مورد مصرف در یک کیلو زغال 10800

12،000،000 هزینه ثابت ماهانه سالن /6000 کیلو گرم زغال تولیدی =2000 تومان هزینه ثابت هر کیلو زغال

هزینه ثابت هرکیلو زغال +هزینه مواد اولیه = هزینه 1 کیلو زغال تولیدی

2000 تومان + 10،800 = 12800

فروش عمده زغال لیمو – هزینه تمام شده هرکیلو زغال = سوآوری 1 کیلو زغال

22،000 – 12800 = 9200

سود آوری و درامد کوره 4 تن زغال لیمو در دفعات پخت متفاوت در ماه

ادامه مطلب  لیست و معرفی بهترین دستگاه و کوره های زغال سازی

برای 6 پخت درماه:

6000 کیلوگرم زغال تولیدی * 9200 تومان سود یک کیلو زغال = 55،200،000 تومان

برای 5 پخت در ماه :

5000 کیلوگرم زغال تولیدی * 9200 تومان سود یک کیلو زغال = 46،000،000 تومان

برای 4 پخت در ماه :

4000 کیلوگرم زغال تولیدی * 9200 تومان سود یک کیلو زغال = 36،800،000 تومان

 

سودآوری کوره 5 تن زغال لیمو کوره سازان پاسارگاد

قیمت چوب لیمو2700 + هزینه حمل 400  * ضریب تبدیل به نسب 4 به 1 = هزینه چوب مورد مصرف در یک کیلو زغال 10800

12،000،000 هزینه ثابت ماهانه سالن /7500 کیلو گرم زغال تولیدی =1600 تومان هزینه ثابت هر کیلو زغال

هزینه ثابت هرکیلو زغال +هزینه مواد اولیه = هزینه 1 کیلو زغال تولیدی

1600 تومان + 10،800تومان  = 12400 تومان

فروش عمده زغال لیمو – هزینه تمام شده هرکیلو زغال = سوآوری 1 کیلو زغال

22،000 – 12400 = 9600

سود آوری کوره 5 تن زغال لیمو در دفعات پخت متفاوت در ماه

برای 6 پخت درماه:

7500 کیلوگرم زغال تولیدی * 9600 تومان سود و درامد یک کیلو زغال = 72،000،000 تومان

برای 5 پخت در ماه :

6250 کیلوگرم زغال تولیدی * 9600 تومان سود یک کیلو زغال = 60،000،000 تومان

برای 4 پخت در ماه :

5000 کیلوگرم زغال تولیدی * 9600 تومان سود یک کیلو زغال = 48،000،000 تومان

 

کوره سازان پاسارگاد – تولید کننده انواع دستگاه کوره زغال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید