دسته بندی سرویس ها: محصولات

12 آبان 1399

کوره صنعتی زغال جی پلاس (بدون کف) لیمو و کبابی

اولین کوره فوق صنعتی زغال در دنیا که کف کوره ندارد و هیچ هزینه ای بابت حفظ و نگهداری کف کوره وجود نخواهد داشت.

12 آبان 1399

کوره صنعتی زغال همرفتی (فوق صنعتی حرارت از مرکز) لیمو و کبابی

بیش از ۹۸% درصد زغال سالم و بدون شکستگی و ۱۰۰% با گاز گیری کامل و توانایی تبدیل کندهی درخت را در کنار یک چوب کبریت

12 آبان 1399

کوره زغال فشرده کومپیند

بدون هیچ گونه خامی و توانایی تبدیل یک برگ درخت به همراه کنده به زغال و نوع حرارت دهی سینوسی و موجی نوع آیرو دینامیک

12 آبان 1399

کوره صنعتی زغال ۶ جداره لیمو و کبابی

ویژگی های کوره ۶ جداره ای لیمو و کبابی زغال تا بیش از ۸۵% درصد سالم و بدون شکستگی و ۱۰۰% درصد با گاز گیری کامل

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید